Kokousten ja projektien avustaminen

facilitation

Kokousten fasilitointi läpi koko projektin toteutusajan (4-5 vuotta)
tulkkauksen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen muodoissa partnereiden
edustaessa Italiaa, Ranskaa, Puolaa, Suomea, Espanjaa ja Irlantia.

  • tulkkaus (simultaani, konsekutiivi, kuiskaus, …)
  • hakemusten kääntäminen, raportit, loppuraportit, jne.
  • väärinkäsitysten välttäminen
  • kulttuurien välisten eravaisuuksien selittäminen
  • kaikkien osallistujien itsensä ilmaisemisemisen varmistaminen
  • neuvotteluihin osallistuminen 
  • informaation jakamisen varmistaminen
  • ymmärtämisen tarkistaminen

© 2008 by Language Services Europewide. All rights reserved.

Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa tukemistamme humaanitaarisista projekteista.