Tapaus: Neljä aluepäällikköä

lighttrail
containers

Euroopan laajuisen tuotantoketjun käsittävässä yrityksessä työskentelevien neljän alueellisen myyntijohtajan oli parannettava tiimityötään ja esiteltävä alueensa johtajille yrityksen eurooppalaisen hallituksen kokouksessa.

Tavoitteet
  • tuntea rentoutuneeksi pitäessään esitelmää samaa kansallisuutta edustavien kollegojen edessä melkoisen kilpailuhenkisessä ilmapiirissä
  • kyetä selittämään myyntiluvut selkeästi
  • tunnistamaan tietyt ongelmat omissa varastoissaan
  • kyetä neuvottelemaan tavoitteista heidän saksalaisen toimitusjohtajansa kanssa

Kurssin avaintekijät
  • aamupäivän tunneilla keskistyttiin henkilökohtaisten kieliongelmien ratkaiseminen
  • iltapäivän tunneilla simuloitiin hallituksen kokouksia ja esitelmiä, suullinen palaute
  • ajankohtaisten varastoraporttien analysointi
  • tiimin- ja henkilösuhteiden rakentamista yhteisten oppituntien ja ilta-aktiviteettien aikana


egg100This course is an example of how we can combine language and extra-linguistic aims (in this case business skills and team-building) to increase the added-value of the course for our clients.

© 2008 by Language Services Europewide. All rights reserved.

Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa tukemistamme humaanitaarisista projekteista.